Aikuiset / yli 13v

  • Peruskursseja seura järjestää tavallisimmin kaksi kertaa vuodessa, tammikuussa ja syyskuussa. Tällöin uudet harjoittelijat käyvät omana ryhmänään läpi perustekniikoita, kuten mm. seisonta-asentoja, väistötekniikkaa, potkuja, lyöntejä, peruslukkoja, heittoja ja ukemeja eli kaatumistekniikkaa sekä asetekniikkaa. Tekniikoiden nimet ja etiketti käydään läpi sekä japaniksi että suomeksi. Fyysisen kunnon kehittämiseen kiinnitetään huomiota erityisen paljon, vaikkakaan peruskurssilaisilta ei vaadita mitään ihmesuorituksia.
  • Kunnon kohotus pyritään rakentamaan pikku hiljaa kuuntelemalla jokaisen harjoittelijan omia rajoja. Tekniikoita kerrataan ja opetellaan niin kauan että ne osataan riittävän hyvin. Tämä takaa sen että pystytään siirtymään astetta monimutkaisempiin tekniikoihin ja perustekniikkaa parannetaan ja kerrataan myös myöhemmin. Eli lyhyesti sanottuna perustekniikkaa opetellaan “perusteellisesti”.
  • Mukaan voi tulla toki muulloinkin ja silloin siirrytään suoraan vanhempien harrastajien mukaan. Vanhemmat harrastajat ottavat huomioon uuden harjoittelijan ja “löysäävät” hieman omaa harjoittelua nuoremman harjoittelijan mukaan pääsemiseksi.
  • Harjoiteltavia osa-alueita on melko paljon, joten omasta aktiivisuudesta on paljon hyötyä, kuten esim. japaninkielisten tekniikoiden ja tyylisuunnan historian opettelu, joita voi tehdä myös harjoitusten ulkopuolella. Lisäksi aktiivisilla ja säännöllisillä osallistumisilla harjoituksiin (väh. 2 kert./viikko) on suuri merkitys tekniikoiden oppimiseen.