Yuji Matsuoi Sensein Leirit: 19 – 20.09.2020

Mugen ryu Heiho                     Jujutsu leiri                  19 – 20.09.2020 Paikka:              Genbukain dojo                      Suvilahdenkatu, Helsinki Opettaja:            Soshi Matsuoi 8.dan hanshi Harj.          La                           Su                      10.00-11.30            10.00-12.00                      13.30-15.00            13.30-16.00                      15.30-17.00 Ohjelma:  Nagewaza, Shimewaza, Read more…

Yuji Matsuoi Sensein Leirit: 22 – 23.08.2020

Muso Jikiden Eishinryu Iaiheiho                               &                     MGH              22 – 23.08.2020 Paikka:              Genbukain dojo                      Suvilahdenkatu, Helsinki Opettaja:   Soshi Matsuoi 8.dan hanshi / Iaido7dan Kyoshi Harj.          La                           Su                      10.00-11.30            10.00-12.00                      13.30-15.00            14.00-15.30                      Read more…

Yuji Matsuoi Sensein Leirit: 05 – 06.09.2020

Kokusai Shorinjiryu Karatedo                 Kata seminars                        05 – 06.09.2020 Paikka:        Budoseura Genbukai dojo Opettaja:     Soshi Yuji Matsuoi 8dan Hanshi Harjoitus:   La                               Su                         10.00 – 11.30                      10.00 – 12.00                         13.30 – 15.00                      13.30 – 16.00 Read more…

Yuji Matsuoi Sensein Leirit: 12 – 13.09.2020

                     Mugen ryu Heiho                     Jojutsu leiri                  12 – 13.09.2020 Paikka:              Genbukain dojo                      Suvilahdenkatu, Helsinki Opettaja:            Soshi Matsuoi 8.dan hanshi Harj.          La                           Su                      10.00-11.30            10.00-12.00                      13.30-15.00            13.30-16.00                      15.30-17.00 Ohjelma:    Read more…

Yuji Matsuoi Sensein Leirit: 16-17.5.2020

Muso Jikiden Eishinryu Iaiheiho                               &                     MGH              16 -17.05.2020 Paikka:              Genbukain dojo                      Suvilahdenkatu, Helsinki Opettaja:   Soshi Matsuoi 8.dan hanshi / Iaido7dan Kyoshi Harj.          La                           Su                      10.00-11.30            10.00-12.00                      13.30-15.00            14.00-15.30                      15.30-17.00 Read more…